cdr

W imieniu Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informujemy o XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu. Więcej informacji na temat konkursu oraz wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie: https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces