LOGO

Blisko 800 tys. zł dofinansowania otrzymała Gmina Drużbice na realizację projektu „Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzone zostaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnym żłobku w Drużbicach. W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opieki, utrzymania personelu oraz zajęć edukacyjno – wychowawczych dla dzieci (logopedia, język angielski, rytmika).

Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie do 24 rodziców (głównie matek), zamieszkujących w gminie Drużbice, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, dla których opieka nad dzieckiem stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Dofinansowanie gwarantuje funkcjonowanie żłobka przez okres 20 miesięcy tj.
od listopada 2021 roku do czerwca 2023 roku. Rekrutacja ma ruszyć w październiku 2021 roku.

Realizacja projektu będzie ważnym elementem polityki wspierania rodzin, głównie kobiet, które w wyniku braku alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy – mówi Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

 

Warto przypomnieć, że Gmina Drużbice pozyskała już 792 tys. zł z resortowego programu „MALUCH+” na przebudowę istniejącego budynku komunalnego w Drużbicach
z przeznaczeniem na gminny żłobek, dostosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci oraz zagospodarowanie terenu. Obecnie Gmina Drużbice oczekuje na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, po czym zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni Wykonawcę inwestycji. Planowane zakończenie prac to październik 2021 roku.

 

mt_gallery: