b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201204_azbest_azbest.jpg

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2020r.” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 14 643,90 zł netto    

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania,
tj. 13 179,00 zł

Zakres projektu: usunięcie i unieszkodliwienie 47,700 Mg wyrobów azbestowych.

 

www.zainwestujwekologie.pl