b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200910_droga_droga.jpg

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki informuje, że trwa nabór uczestników do udziału w projekcie „Droga do sukcesu”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku aktywności zawodowej doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy i osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Drużbice poprzez udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym, grupowym treningu umiejętności społecznych, indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym, szkoleniu z zakresu kompetencji cyfrowych, szkoleniu zawodowym oraz pośrednictwie pracy.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona od 01.09.2020r. do 21.09.2020r. Okres realizacji projektu od 01.09.2020r. do 30.04.2021r.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel 44 631-10 -13 w godzin. w poniedziałek, środę,czwartek, piątek w godz. 07.30 – 15.30, we wtorek od 9.00-17.00.

Biuro projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20.