gallery1

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Rożniatowic, Drużbic, Wadlewa, Ras i Suchcic otrzymały dotację w ramach programu: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy strażakami a Urzędem Gminy Drużbice wszystkie złożone wnioski, znalazły się na liście podstawowej jednostek, którym przyznano dofinansowanie.

Wartość sprzętu, który trafi do naszych jednostek OSP opiewa na łączną kwotę blisko 95 000,00 zł, przy czym dotacja z WFOŚiGW wynosi aż 80%.

- Niezmiernie cieszę się, że pozyskaliśmy te środki zwłaszcza, iż poziom dotacji wynosi 80%. Sprzęt, w który zostaną doposażone jednostki, podniesie ich gotowość bojową oraz przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Drużbice. Ze swojej strony mogę zapewnić, że tak jak do tej pory, zawsze kiedy tylko pojawi się możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych dla OSP, będę dokładał wszelkich starań, aby jak najwięcej tych środków trafiło do naszych strażaków, żeby chodź w części docenić ich codzienny trud i bezwarunkową pomoc jaką niosą – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

W ramach programu poszczególne jednostki otrzymają między innymi:

OSP Rożniatowice – motopompa pożarnicza (koszt: 42 000,00 zł);

OSP Drużbice – 2 radiotelefony przenośne, drabina ratownicza, 6 latarek kątowych (koszt: 23 558,00 zł);

OSP Wadlew – 15 hełmów strażackich (koszt: 15 000,00 zł);

OSP Rasy – 8 hełmów strażackich, rozdzielacz i prądownice wodne, 5 kpl. ubrań koszarowych oraz 1 ubranie specjalne (koszt: 8 819,00 zł);

OSP Suchcice – 2 radiotelefony przenośne ( koszt: 4 000,00 zł).