gallery1

Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został, aby podkreślić znaczenie pracy socjalnej w życiu jednostek, rodzin i całego społeczeństwa. W 2020 roku obchodzimy go pod hasłem promowania znaczenia relacji międzyludzkich.

Szczególnie teraz, w tych trudnych dniach zadbajmy o nasze relacje z innymi. Wspierajmy się nawzajem, bądźmy dla siebie życzliwi i nieśmy pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Osoby starsze, schorowane, te które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na COVID-19, wymagają naszej szczególnej troski.

W Światowym Dniu Pracy Socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o zainteresowanie się sytuacją osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie powinny teraz opuszczać swoich domów. Może wybierając się po zakupy zapytajmy starszą sąsiadkę, starszego sąsiada czy nie potrzebują produktów spożywczych, artykułów higienicznych albo leków i zróbmy dla nich również zakupy. Pomoc w codziennych czynnościach i chwila serdecznej rozmowy z pewnością ułatwi seniorom zmierzenie się z tą trudną sytuacją. Pamiętajmy, że dobro wraca… Dobro, które dajesz innym wróci do Ciebie.