gallery1

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski składać można w terminie od 30 września do 29 października 2019 r.

Linki do ogloszeń o naborze:

Nabór nr 4/2019

Nabór nr 5/2019

Nabór nr 6/2019