Program Czyste Powietrze

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Drużbice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Drużbice realizuje program „czyste powietrze” dla mieszkańców naszej gminy.

Pracownicy urzędu udzielą wszelkiej pomocy w zakresie składania wniosków i uzyskania dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
  • docieplenie przegród budynku
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pok. nr 6, w celu uzyskania wszelkich informacji w zakresie pozyskiwania dotacji przewidzianych w programie.