Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Ruszyła II edycja ogólnopolskiego konkursu „ FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz docenienie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie www.lodzkie.p./rolnictwo w zakładce Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa-II edycja” . Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu).