W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Rasy
  • Nowa Wieś
  • Kępa

 

Sołtys:

tablica sołtys
  • Kamiński Radosław

Rada Sołecka:

  • Rutkowski Michał
  • Łopata Janusz
  • Stasiak Ewa