Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Gmina Drużbice położona jest w południowo-wschodniej części Wysoczyzny Łaskiej, na pograniczu z Wysoczyzną Bełchatowską. Wysoczyzna Łaska ma charakter moreny równinnej zbudowanej na powierzchni z luźnych osadów czwartorzędowych, o miąższości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów, z wyraźnie zarysowanym dnem doliny Grabi. Pod względem geomorfologicznym gmina znajduje się w obrębie Łódzkiej Niecki Kredowej związanej z występowaniem skał wapiennych górnej kredy, wykształconej w postaci wapieni, margli i opok. Główną rzeką gminy jest Grabia z prawobrzeżnymi dopływami: Brzeziną i Małą Widawką. Na terenie gminy istnieją stawy rybne, m.in. we Wdowinie, Drużbicach oraz na wschód od Teresina.

 

Gmina Drużbice to gmina wiejska, położona w północno-wschodniej części powiatu bełchatowskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim. Gmina Drużbice graniczy z 5 gminami: od zachodu z gminą Zelów (powiat bełchatowski), od północy z gminą Dłutów (powiat pabianicki), od wschodu z gminą Grabica i gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski), od południa z miastem i gminą Bełchatów. Ogółem obszar gminy z powierzchnią 113,35km2 stanowi 11,71% całkowitej powierzchni powiatu bełchatowskiego i 0,62% powierzchni województwa łódzkiego. Ogółem w skład gminy wchodzi 47 wsi skupionych w 31 sołectwach: Brzezie, Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Chynów, Drużbice-Kolonia, Drużbice, Głupice, Józefów, Gręboszów, Hucisko, Kazimierzów, Kącik, Kobyłki, Łęczyca, Patok, Podstola, Rasy, Rawicz, Rożniatowice, Skrajne, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wadlew, Wdowin-Kolonia, Wdowin, Wola Rożniatowska, Zabiełłów i Zwierzyniec.

Gmina Drużbice charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym, na szlaku dróg tranzytowych północ-południe i wschód-zachód. Przez jej obszar przebiega m.in. droga wojewódzka relacji Łask-Piotrków Trybunalski, stanowiąca dawną drogę krajową nr 12 oraz droga wojewódzka nr 485.