W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Podstoła
  • Depczyk
  • Zalesie

 

Sołtys:

tablica sołtys
  • Wioletta Kiełbik

Rada Sołecka:

  • Grącka Grażyna
  • Seferynowicz Ewa
  • Kiełbik Wioletta