W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Chynów

Liczba mieszkańców: 152


Sołtys:

tablica sołtys
  • Dziuba Franciszek

Rada Sołecka:

  • Krajda Bożena
  • Maćkowiak Ala
  • Peć Zdzisław