W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Drużbice

Liczba mieszkańców: 131


Sołtys:

tablica sołtys
  • Cybulski Zbigniew

Rada Sołecka:

  • Grodzka Grażyna
  • Michałowski Andrzej
  • Grzejszczak Grzegorz