Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych.
  3. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Drużbice- spotkanie z dyrektorami szkół.
  4. Informacja i analiza przeznaczenia budynków komunalnych.
  5. Realizacja współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 – analiza ogłoszonych konkursów na realizacje zadań.
  6. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.