Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 16.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja projektu budżetu Gminy w działach oświata i kultura.
  3. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja z działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy Drużbice- spotkanie z ich przedstawicielami.
  5. Analiza współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
  6. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2017 oraz planu pracy komisji w 2018 roku.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Sylwia Stelmach