Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.
 5. Końcowa analiza projektu budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
  • Przewodniczący 

   Komisji Finansowo – Gospodarczej
   Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   Tomasz Głowacki