Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Drużbice w dniu 19 XII 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach

Porządek obrad:

  1. Ocena budżetu w części dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2016.
  2. Kontrola rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie utrzymania zdolności bojowej w roku 2016 przez jednostki OSP z terenu Gminy Drużbice - ocena celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Dobrosik