Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych dla działek:
    • 149/8 obręb Zwierzyniec,
    • 198 obręb Chynów.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska