Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice- Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy w oparciu o działalność Policji i OSP.
  3. Zadania gminy w sytuacji kryzysowej – spotkanie z inspektorem ds. Obrony cywilnej w urzędzie Gminy Drużbice.
  4. Informacja o wydatkach i możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działań z zakresu promocji Gminy Drużbice.
  5. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Sylwia Stelmach