Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2016 roku.
 5. Końcowa analiza projektu budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 8. Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej
  Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Tomasz Głowacki