Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku, o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

   1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
   4. Zaopiniowanie plany pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia na 2024 rok.
   5. Analiza i zaopiniowanie uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy.
   6. Sprawy różne.
   7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).