Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołów z poprzednich posiedzeń.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w zakresie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Suchcice.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 oraz uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok.
  6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice na 2024 rok.
  7. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 oraz zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).