Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku, o godz. 14.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia KFGRiOŚ.
  4. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia KOKiPP.
  5. Analiza i zaopiniowanie uchwał w zakresie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego.
  6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2031.
  7. Omówienie i analiza spraw w zakresie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).