Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 8 lipca 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza działalności Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku oraz plany na II połowę 2022 roku.
  4. Ocena funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku.
  5. Podsumowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski