Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
  3. Kontrola inwestycji – Modernizacja drogi Gminnej w m. Gręboszów.
  4. Kontrola inwestycji – Mdernizacja drogi Gminnej w m. Wdowin – Kolonia – Suchcice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz