W dniu 27 września 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia budynek Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący
KOKiPP

Jarosław Śmigielski

Przewodniczący
KSSiZ

Krystyna Wardal