Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i ocena działania oświaty za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 – spotkanie z dyrektorami szkół.
  4. Analiza i opiniowanie uchwał procedowanych na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego na rok 2020.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski