Przewodniczący zaprasza na Komisję Finansowo – Gospodarczą, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 roku o godz. 12.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawy różne:
    • Sprawozdanie z wykonania uchwał za I półrocze 2018 roku.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki