b_230_0_16777215_00_images_ngo_ngo-240.jpg

Adres: Bukowie Dolne 11A
97-403 Drużbice

Nr KRS: 0000045080

Data rejestracji: 22.02.2014 r.

Liczba członków: 22

Zasięg działania: Gmina Drużbice

Status prawny organizacji: stowarzyszenie

Posiada status organizacji pożytku publicznego

Zakres działania:

  1. Upowszechnienie zasad sprawiedliwości społecznej.
  2. Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych.
  3. Krzewienie przychylnego klimatu dla społecznej aktywności.
  4. Upowszechnienie wiedzy społecznej oraz postępowych patriotycznych tradycji.
  5. Działalność samopomocowa.

Osoby do reprezentowania organizacji:

  1. Włodzimierz Kudaj- Przewodniczący
  2. Magdalena Cynalska- Wiceprzewodniczący
  3. Marcin Florczak- Skarbnik