b_100px_0_16777215_00_._images_logo_lgd_grabia.png

Gmina Drużbice znajduje się wśród 9 gmin województwa łódzkiego, które wchodzą w skład Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Stowarzyszenie ma na celu podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  • wspieranie i realizowanie działań z zakresu unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • rozwoju edukacji na terenach wiejskich,
  • promocji obszarów wiejskich,
  • opracowanie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Jest to dokument określający misję i strategiczne cele stowarzyszenia, opracowany również przy udziale społeczeństwa.

 

Lokalna grupa działania zajmuje się między innymi: problematyką gospodarczą, społeczną, kulturalną, działalnością na rzecz ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego czy rozwoju gmin. Poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwiązywania lokalnych problemów np. bezrobocia i wykluczenia społecznego.

 

Od 2011 roku Gmina Drużbice pozyskała z LGD „Dolina rzeki Grabi” blisko 900 tysięcy złotych:

 

  • 276.676,00 zł - zagospodarowanie terenów wokół boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach,

  • 18.323,00 zł – na zorganizowanie Dożynek Gminnych 2012, w ramach PROW „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

  • 500.000,00 zł- rozbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Wadlew w ramach PROW na lata 2007-2013,

  • 21.544,00 zł – Dożynki Gminne 2013, z zakresu „ Małych projektów”,

  • 25.000,00 zł- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drużbice-Kolonia, z zakresu „Małych projektów”.

 

Adres strony www.dolinagrabi.pl