Uprzejmie informujemy, że PCPR w Bełchatowie wydało Komunikat w sprawie naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”. Program dotyczy pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycia kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.”

Komunikat w sprawie naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”