Gmina Drużbice kontynuuje w 2023 roku realizację rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej w 2023 roku do kontaktu telefonicznego z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13, 573-793-001, 573-793-003.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa: - edycja 2023 jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://www.gov.pl/attachment/8e4648e0-3088-426d-b9d8-8681519581c4

https://www.gov.pl/web/rodzina/logotypy-ministerstwa