Wójt Gminy Drużbice informuje, że dnia 02.01.2021r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Drużbicach Kol. 86 – będzie nieczynny.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.175.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Nowa Wieś zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 17.00 (I termin) w Sali OSP w Rasach odbędzie się Zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Wieś.

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie weźmie udziału w zebraniu  co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, wybory przeprowadzi się w dniu 17 grudnia 2020r. o godzinie 17:15 (II termin) bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

Wybory będą przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Uczestników zebrania zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa  oraz zachowania odpowiednich odstępów. Na zebranie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie maseczek ochronnych oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, ponieważ przed wydaniem karty głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuje, że w dniach 06-08.04.2020r. na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Komiksowe warsztaty