Wójt Gminy Drużbice informuje, że dnia 02.01.2021r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Drużbicach Kol. 86 – będzie nieczynny.