Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca i kotłowni oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji udziału, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Drużbice, w pok. nr 7, w terminie od 28 maja do 5 czerwca 2018 r.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!

Ważne informacje :

  • W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wysokość dofinansowania do 50% wydatków udokumentowanych fakturami.
  • Wymagany okres użytkowania nowo zainstalowanego źródła ciepła to 3 lata od dnia rozliczenia dotacji przez Gminę Drużbice.

Do pobrania:

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II W ZAKRESIE WYMIANY PIECÓW
DEKLARACJA udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II”
Klauzula Informacyjna