18 maja weszła w życie znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolnika, która nakłada obowiązek zgłoszenia pomocnika przy pracach sezonowych, do ubezpieczeń KRUS. Zapewni ono prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywanymi przez niego pracami przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za swojego pomocnika, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Wysokość składek na ubezpieczeni pomocnika za maj 2018 r.