RODO

Od dziś obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wchodzące dzisiaj w życie przepisy obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Głównym celem reformy jest lepsza ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.

Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w urzędzie gminy Drużbice.