Mieszkańcy Sołectwa Zwierzyniec

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 16 maja 2018 roku zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 16.00 (I termin), o godz. 16.15 (II termin) w Sali OSP w Zwierzyńcu odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec.