INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 1 i ust 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 3 w Drużbicach wzywa członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do zgłaszania dodatkowych kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zgłaszanie i rejestracja dodatkowych kandydatów upływa dnia 11 lipca 2019 roku

Pełna treść obwieszczenia