Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgłosił Gminę Drużbice do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jako obszar dotknięty klęską suszy.

W związku z powyższym w terminie do 17 lipca 2019 rokuprzyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej.

Pełna treść kurendy