INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 3 w Drużbicach zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 3 w Drużbicach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego pozostały mandat pozostaje nieobsadzony a głosowania się nie przeprowadza.

Za wybranego członka Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanego kandydata:

  1. Kociołek Piotr lat 48, zam Rawicz 60, gm. Drużbice

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Pietras Liliana