W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Hucisko

Liczba mieszkańców: 154


Sołtys:

tablica sołtys
  • Kowalska Aurelia

Rada Sołecka:

  • Barański Czesław
  • Włodarczyk Anna
  • Włodarczyk Ryszard