Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej, które odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawa nabycia gruntów pod drogę w miejscowości Czarny Las.
  3. Wyjazd na drogi gminne.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska