Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Piotr Dobrosik