Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku ( środa ) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie informacji nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Drużbice.
  3. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2017.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska