Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  3. Założenia organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/2018.
  4. Prace remontowe i planowane koszty wynikające ze zmian organizacyjnych placówek oświatowych zaplanowane na okres wakacyjny.
  5. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, uzyskanie informacji o aktualnym stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Sylwia Stelmach