Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku, o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

   1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Analiza uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice.
   4. Analiza Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2022/2023.
   5. Sprawy różne.
   6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).