Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Drużbice.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz