Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie utrzymania zdolności bojowej w roku 2018 przez jednostki OSP z terenu Gminy Drużbice - ocena celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych.
  3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz